skip to Main Content

Επισκόπηση

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από την Αλεξάνδρα Μωραΐτη. Καθ ‘όλη την την έκταση της ιστοσελίδας αυτής οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρεται στην Αλεξάνδρα Μωραΐτη. Η Αλεξάνδρα Μωραΐτη προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων της, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσα από αυτό τον ιστότοπο για τη δική σας εξυπηρέτηση – του χρήστη – , υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις συνθήκες, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ. Με την επίσκεψη ιστοσελίδα μας ή / και με την αγορά σας, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” που σας παρέχουμε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των πολιτικών αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των χρηστών που είναι browsers, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους εμπόρους, ή / και συντελεστές του περιεχομένου. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται μία προσφορά, η αποδοχή των οποίων περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία, τα οποία προστίθενται στο τρέχον κατάστημα πρέπει επίσης να υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή και να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας, δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών, αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Το κατάστημα μας φιλοξενείται σε ιδιωτικό server. Ο server αυτός μας προσφέρει την online e-commerce πλατφόρμα που μας επιτρέπει να πωλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

ΤΜΗΜΑ 1 – ONLINE ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον σε ηλικία ενηλικίωσης στο κράτος ή την επαρχία της διαμονής σας, ή έχετε τη συγκατάθεση και την επίβλεψη του κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Τα προϊόντα μας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση με τρόπο που παραβιάζει νόμους της χώρας ή/και της περιοχής σας (που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Η παραβίαση ή η παράβαση οποιουδήποτε στοιχείου από τους Όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών μας προς εσάς και στη πιθανή επιβολή κυρώσεων.

ΤΜΗΜΑ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (μη συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας), μπορούν να μεταφερθούν χωρίς κρυπτογράφηση και αφορούν: (α) τη μετάδοση σε διάφορα δίκτυα και (β) την αλλαγή στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή και συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας που σας παρέχουμε, η χρήση των Υπηρεσιών ή η πρόσβαση στην υπηρεσία ή οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια από εμάς . Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ούτε και θα επιρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό το ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτό το ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να γίνεται επίκληση ή να χρησιμοποιούνται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς διαβούλευση με την πρωτοβάθμια πηγή πληροφοριών, που είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Κάθε χρήση του υλικού που παρέχεται εδώ, γίνεται με δική σας ευθύνη. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν είναι κατ ‘ανάγκην επίκαιρα και παρέχονται για δική σας αναφορά και μόνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώνουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές της ιστοσελίδας μας.

ΤΜΗΜΑ 4 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές για τα προϊόντα μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιούμε ή και να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ή ανταλλαγής, γίνεται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανιστούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και οι εικόνες των προϊόντων που προβάλλονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας αποδίδει τα χρώματα με ακρίβεια. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Εμείς μπορεί να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα για κάθε περίπτωση χωριστά. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσει τις ποσότητες των οποιωνδήποτε προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή και η τιμολόγηση των προϊόντων, μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε κάθε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα όλων των προϊόντων, υπηρεσίες, πληροφορίες ή άλλο υλικό που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εμάς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, ή ότι τυχόν σφάλματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΤΜΗΜΑ 6 – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε παραγγελία που πραγματοποιείτε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες ή υπό τον ίδιο λογαριασμό του πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και τις εντολές που χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο χρέωσης ή / και τη διεύθυνση αποστολής. Σε περίπτωση που κάνετε μια αλλαγή ή ακυρώσετε μια παραγγελία, θα σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή / και τον αριθμό διεύθυνσης χρέωσης / τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από τους εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς. Συμφωνείτε να παρέχετε ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία του λογαριασμού σας για όλες τις αγορές στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τους αριθμούς πιστωτικών καρτών και ημερομηνίες λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών.

ΤΜΗΜΑ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων τα οποία εμείς δεν παρακολουθούμε, ούτε έχουν κανένα έλεγχο από εμάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς καμία εγγύηση. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για ό,τι προκύπτει από τη χρήση αυτών ή που σχετίζονται με τη χρήση των προαιρετικών εργαλείων τρίτων ευθύνης. Οποιαδήποτε χρήση των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι με τους όρους με τους οποίους τα εργαλεία αυτά παρέχονται από τον πάροχο της σχετικής (-ες) από τρίτους υπηρεσίες ή εργαλεία. Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, της μετάδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή / και οι υπηρεσίες πρέπει επίσης να υπόκειται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 8 – LINKS ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας, μπορούν να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους. Συνδέσεις Τρίτων σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένες με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας αυτών και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε υλικά τρίτων ή δικτυακούς τόπους, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιές που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση των αγαθών, των υπηρεσιών, τους πόρους, το περιεχόμενο, ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τους καταλάβετε, πριν να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, διεκδικήσεις, ανησυχίες, ή ερωτήσεις που σχετίζονται με προϊόντα άλλων κατασκευαστών θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς.

ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, μπορείτε να στείλετε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις (για παράδειγμα συμμετοχές του διαγωνισμού), ή χωρίς να έχει ζητηθεί από μας να σας στείλουμε δημιουργικές ιδέες, τις προτάσεις, τις προτάσεις, τα σχέδια, ή άλλα υλικά, είτε online, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο (π.χ. συλλογικά), συμφωνείτε ότι θα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να γίνει επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και οποιαδήποτε άλλη χρήση σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που έχετε υποβάλει σε μας. Εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια, ή (3) να ανταποκριθούμε σε τυχόν παρατηρήσεις. Μπορούμε, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών . Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος, προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προσωπικότητα ή άλλα προσωπικά ή δικαιώματος ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο περιεχόμενο, ή να περιέχουν οποιοδήποτε ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούνται ότι είναι κάποιος εκτός από τον εαυτό σας, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσουν εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των όποιων σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν παίρνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΤΜΗΜΑ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υποβολή σας προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Προστασίας μας.

ΤΜΗΜΑ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία που περιέχει, τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τις περιγραφές, τιμές, προσφορές, τα έξοδα αποστολής του προϊόντος, οι χρόνοι διέλευσης και τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένων αφού έχετε υποβάλει την παραγγελία σας) . Εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στον χρήστη ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες τιμολόγησης, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

ΤΜΗΜΑ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις, όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, που απαγορεύεται από τη χρήση της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της, ισχύουν και τα παρακάτω: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό (β) να ζητήσει σε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις (γ) να παραβιάζει το διεθνές, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό δίκαιο ή τους κανόνες, τους νόμους, ή τοπικούς κανονισμούς (δ) για την καταπάτηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων (ε) για παρενόχληση, εξύβριση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, ή αναπηρίας (στ) να υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (ζ) η μετάδωση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργία ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet (η) να συλλέγουν ή να παρακολουθούν τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων (i) σε spam, spider (ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (ια) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτες σχετικής ιστοσελίδας για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΤΜΗΜΑ 13 – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορεί να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσία που σας παρέχουμε είναι με δική σας ευθύνη. Η εξυπηρέτηση και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας μας είναι (εκτός κι αν ορίζεται ρητά από εμάς) «όπως είναι» και «ως διατίθενται» για δική σας χρήση, χωρίς αντιπροσώπευση, εγγυήσεις ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή συνεπαγόμενη, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την αντοχή, τον τίτλο, και της μη παραβίασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Αλεξάνδρα Μωραΐτη να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, απαίτηση, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ποινική, ειδική, ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων, απώλεια στις αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης, ή οποιαδήποτε παρόμοια ζημιά, είτε αυτή οφείλεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή τυχόν προϊόντα που αγοράζονται με τη χρήση της υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) ταχυδρομηθούν, μεταδοθούν ή άλλως καθίσταται διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας, έστω και αν έχει ενημερωθεί για τη κατάστασή τους. Επειδή σε ορισμένα κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, σε τέτοιες καταστάσεις ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο από το νόμο επιτρεπόμενο βαθμό.

ΤΜΗΜΑ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την Αλεξάνδρα Μωραΐτη και τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αναδόχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους και άλλους, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή τα έγγραφα που ενσωματώνουν.

ΤΜΗΜΑ 15 – ΠΡΟΝΟΙΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή, ωστόσο, είναι εκτελέσιμη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας ισχύουν μετά τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν εκτός και έως ότου καταγγελθεί από εσάς ή από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν κατά την απόλυτη κρίση μας έχετε αποτύχει, ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων της Υπηρεσίας, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της καταγγελίας. Επίσης, μπορεί να σας αρνηθεί και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής).

ΤΜΗΜΑ 17 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της διάταξης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα και αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις, είτε προφορικές, είτε γραπτές, ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά που δεν περιορίζονται σε, τυχόν προηγούμενες εκδόσεις των Όρων της Υπηρεσίας). Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά την σύνταξη.

ΤΜΗΜΑ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν χωριστές συμφωνίες με τις οποίες θα σας παρέχουμε υπηρεσίες θα πρέπει να διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

ΤΜΗΜΑ 19 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας, δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών σε αυτούς τους Όρους της Υπηρεσίας αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να σταλεί σε εμάς στο info[at]claynroll.com.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Back To Top